Návrh osvetlenia

     Spoločnosť Sutech trade s.r.o. sa zaoberá návrhom a realizáciou osvetľovacích sústav s použitím energeticky úsporných technológií osvetlenia. Zníženie energetickej náročnosti osvetľovacej sústavy je možné dosiahnuť použitím nových technológií LED osvetlenia. Pri tejto technológií je možné zníziť náročnosť osvetľovacej sústavy o 50 až 85%, zvýšiť intenzitu osvetlenia (ak je to potrebné) a eliminovať náklady na údržbu osvetľovacej sústavy po dobu 5 až 10 rokov.

     Vzhľadom k skúsenostiam v oblasti LED svietidiel prichádzame s profesionálnym riešením pre administratívne, priemyselné, výrobné a logistické priestory v oblasti osvetlenia. Navrhované riešenia obsahujú inteligentné a úsporné svietidlá LED technológie v kombinácií s automatickým systémom riadenia umelého osvetlenia.

 

V rámci našich služieb Vám vieme ponúknuť:

 • Analýzu stavu pôvodného osvetlenia
 • Intenzita osvetlenia pre dané prostredie podľa EN
 • Vhodnosť svietidiel pre dané prostredie
 • Výpočet úspory
 • Konzultačnú činnosť
 • Návrh opatrení na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie efektívnosti osvetľovacej sústavy
 • Spracovanie projektovej dokumentácie
 • Vyčíslenie investičných nákladov
 • Návratnosť investície
 • Projekčná činnosť
 • Dodávku a montáž LED svietidiel podľa potrieb zákazníka

Ponúkané produkty:

 • LED priemyselné svietidlá stropné
 • LED reflektory
 • LED podhľadové svietidlá
 • LED svietidlá verejného osvetlenia
 • LED svietidlá do výbušného prostredia
 • LED svietidlá pre komerčné priestory
 • LED vonkajšie osvetlenie

Výhody:

 • Zníženie nákladov na spotrebu elektrickej energie až o 90%
 • Zníženie nákladov na údržbu a prevádzku svetelnej sústavy
 • Zvýšenie životnosti svetelnej sústavy a jej komponentov
 • Zvýšenie produktivity a výkonnosti pracovníkov v osvetlenom priestore
 • Zaistenie osvetlenia podľa platných noriem
 • Maximalizácia energetickej a optickej účinnosti svetelnej sústavy
 • Ponuka komplexného sortimentu do administratívnych priestorov, obchodných centier, škôl, výrobného priemyslu, potravinárskeho priemyslu alebo aj pre použitie do športových hál, skladových priestorov ...
Špecializovaná
stavebná činnosť

Sutech trade s.r.o., Brezová 2, 040 01 Košice

Tel
: +421 55 677 02 33
Email: info@sutechtrade.sk
Web: www.sutechtrade.sk

webdesign © bart.sk